محل انجام پروژه تهران - بزرگراه همت غرب - انتهای کمربندی آبشار
شروع چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶ / اتمام چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶

بیمارستان مغز و اعصاب پروفسور سمیعی