کلاف چهارچوب درب DFC100

عرض : 59 میلی متر / ضخامت : ۴7 میلی متر
کاربرد : کلاف تکمیلی چهارچوب درب
قیمت 130000 تومان / متر طول 1403/04/18
رنگها ( اکر سدری ونگه بلوطی طوسی مشکی سفید )
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

کلاف چهارچوب درب

کلاف چهارچوب در زیبایی ساختمان ها بسیار تاثیر دارد. وقتی پروفیل چهارچوب درب نصب می شود بعد از آن این کلاف ها برای پوشش بین دیوار و چهارچوب درب روی خود پروفیل چهارچوب درب استفاده می شود. درواقع این کلاف ها بخش تکمیلی چهارچوب درب می باشند که به همراه پروفیل چهارچوب درب عرضه می گردد. به همین دلیل این کلاف ها به راحتی بر روی چهارچوب درب نصب می گردند چرا که از قبل بر روی چهارچوب درب ها شیار تعبیه شده است که لبه کلاف در آن فرو می رود و هیچ نیازی به چسب ، پیچ یا میخ نیست ، و به راحتی لبه کلاف ها در شیار چهار چوب درب به اصطلاح کیپ می شود و هیچ تکانی نمی خورد.

مشخصات فنی این محصول