محل انجام پروژه دماوند - دهکده خوشبختی
شروع دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷ / اتمام دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷

ویلایی دماوند

تمام نمای ویلا ، کف بالکن ها ، سقف و ستونها با پروفیل های چوب پلاست تولید شده توسط شرکت پروفیل پلاست افرا  پوشش داده شده.