محل انجام پروژه زعفرانیه
شروع چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵ / اتمام چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵

دیپلمات

روف گاردن شرکت دیپلمات در ساختمان مدیریت شرکت انجام شده این پروژه به عنوان پروژه ای که به شکل ساده اجرا شده زیبایی چوب پلاست را نمایان می کند. از آنجا که محصولات زیبا وقتی به تنهایی اجرا میشوند قدرت تغییر خود در ضاهر محیط مختلف را به رخ بیننده می کشند. زیبایی چوب پلاست در سادگی آن است.

    محصولات به کار رفته در این پروژه

  • کفپوش